Eriävä mielipide, asunto-, ja kiinteistölautakunta 21.12.2021

Eriävä mielipide, asunto-, ja kiinteistölautakunta 21.12.2021

Ohessa allekirjoittaneen, sekä valtuutettu Antti Moisanderin eriävä mielipide:

Eriävä mielipide §220 Kaupin pesäpallo- ja hiihtostadionin katsomon toteutussuunnitelmaan ja toteutussopimukseen

Kaupin urheilupuiston rakennushankkeet olivat jo aiemmin ylittäneet alkuperäisen talousarviossa varatun määrärahan 3.3 miljoonalla eurolla, jolloin koko hankkeen budjettia nostettiin 10.5 miljoonasta 13.8 miljoonaan euroon hankesuunnitteluvaiheessa. Nyt hankintakyselyssä yhteenlaskettu toteutuskustannusarvio oli 15.95 miljoonaa euroa, minkä johdosta päätösehdotuksessa esitettiin katsomon toteuttamista ilman oheistiloja.

Vaikka tässä uudessa päätöksessä nimellisesti pysytään aiemmin hyväksytyssä 13.8 miljoonan budjetissa, jättää se mahdollisuuden rakentaa nyt pois jääviä oheistiloja myöhemmin, jolloin kustannuksia on tiedossa yhä lisää. Mikäli poliitikot ovat valmiita kasvattamaan hankkeen kokonaiskustannuksia, tulisi siitä olla päätös, sen sijaan, että kustannuksia levitetään tällä tavalla hankalammin hahmotettaviksi. Pormestariohjelman velkaantumisen taittaminenkin loistaa poissaolollaan.

Vertaamalla 8.9.2021 laadittua toteutussuunnitelmaa nyt käsiteltyyn uusimpaan versioon, ilmenee, että yksi suurimpia syitä hinnan nousun takana on rakennusteknisten töiden hinta-arvio: se nousi 4 425 000 €:sta 6 932 000 €:oon. Tämä sisältää mm. teräksen hintapiikistä, sekä rakennusalan kuumenemisesta johtuvia lisäkustannuksia.

Esimerkiksi Fitch solutions odottaa globaalin teräksen hinnan stabiloituneen nykyiselle, arviolta 950$ tasolle, ja lähtevän laskuun kohti 750$ vuoden 2022 aikana. Katsomorakenteiden kilpailutuksen aikaan teräksen hinta oli siis korkea, minkä lisäksi tarjouksen hintaan saattoi sisältyä epävarmuuden aiheuttamaa lisää. Yleistä hintapainetta juuri tällä hetkellä luo myös korkea energia hinta Euroopassa, ja tämänkin odotetaan lähtevän laskusuunnalle vuoden 2022 aikana. Näin ollen kaupunki voisi saada merkittävästi edullisemman tarjouksen, kun teräksen ja energian hinnat hieman laskevat nykyisestä. Lisäksi, jos hankkeella ei olisi niin tiukkaa aikataulua, olisi siihen helpompi saada kilpailukykyisiä tarjouksia.

Hankkeen kiireellisyyttä perustellaan heinäkuussa pelattavalla pesäpallon itä-länsi-ottelun 100-vuotisjuhlaottelulla. Kuitenkin, katsomorakenteen ainutlaatuisuudesta johtuen ei ole itsestäänselvää, että se valmistuisi aikataulussa vaikka etenisimmekin kaupungin ehdottamalla kalliilla toteutussuunnitelmalla, sillä siinä on vain noin viikko väliä suunnitellun käyttöönoton ja ottelun välillä. Materiaalien toimitusaikoihinkin liittyy epävarmuutta.

Vaikka suunniteltu juhlaottelu Tampereella olisi erinomaisen hieno asia, ei se saa maksaa kaupunkilaisille mitä tahansa. Katsomon kapasiteetti on noin 2500 henkilöä, joten tapahtuman taloudelliset vaikutukset kaupungin taloudelle jäävät joka tapauksessa verrattain pieniksi. 100-vuotisen juhlavuoden menettäminen on ikävää, ja jos vuoden 2022 itä-länsi-ottelua ei järjestetä Tampereella, saamme sen varmasti järjestettäväksi myöhempänä ajankohtana.

Näistä kaikista syistä johtuen pitäisimme viisaana järjestää rakennus- ja talotekniikkaurakoiden kilpailutuksen myöhempänä ajankohtana uudestaan, jolloin sen hinta olisi todennäköisesti merkittävästi edullisempi, ja toisaalta kokonaisbudjetista voitaisiin käydä kunnon keskustelu.

Valtuutetut Joonas Kiviranta ja Antti Moisander

admin

Vastaa