Arvoni

Totuus

Totuus on korkein arvo, eikä sen tavoittelua saa estää. Puhu aina totta.

Suomi on suomalaisten koti

Maailmassa on vain yksi paikka, mitä kaikki suomalaiset voivat kutsua kodiksi, ja se on Suomi. Suomen kieli on itsessään arvokas, ja sitä pitää aktiivisesti vaalia. Myös suomenruotsi on ainutlaatuista, ja ylivoimaisesti paras ruotsin dialekti. Suomalaisuus ei ole suljettu konsepti, vaan hienointa siinä on, että omaksumalla sen keskeiset tunnusmerkit ja arvot, siihen voi osallistua ja olla mukana kirjoittamassa tulevaisuuden Suomen tarinaa.

Hedelmistään puu tunnetaan

Suomi on yksi maailman parhaiten toimivista maista ja siksi suomalaisten perinteiden ottaminen yhteiskuntamme lähtökohdaksi on järkevää. Suomi ei ole kuitenkaan valmis, ja siksi täytyy uskaltaa myös kyseenalaistaa ja kehittää.

Klassinen liberalismi

Kannatan vapauden maksimointia. Sen ytimessä ovat yksilönvapaudet, yksityisyrittäjyyteen kannustaminen, vapaa markkinatalous, ja valtion roolin minimointi. Yksilönvapauksista tärkeimpiä on sananvapaus. Yksilöt ovat lähtökohtaisesti tasa-arvoisia, ja arvostan ihmisiä yksilöinä, enkä jonkin ajatellun viiteryhmän jäsenenä. Päätöksenteon tulisi olla niin paikallista kuin mahdollista.

Pragmaattista ongelmanratkontaa

Meillä ei ole varaa hirttäytyä mihinkään tiettyyn ennalta määritettyyn ajattelumalliin, jos se estää hyvien ratkaisujen syntymisen. Asioista on voitava puhua asioina, ja välillä paras ratkaisu voi yllättää. Olen aina valmis dialogiin.

Kansainvälisyys ja kansainvälinen yhteistyö

Suomi ja suomalaiset saavat itse määrittää millä keinoin he haluavat kansainvälisyyden ja kansainvälisen yhteistyön ilmenevän maassamme. Suomi ei ole koskaan ollut suljettu, ja kansallisvälinen kilpailu sekä yhteistyö hyödyttävät koko ihmiskuntaa, etenkin kun ne toimivat kehityksen ja innovaation moottoreina.

Uteliaisuus ja elinikäinen oppiminen

Kannustan ihmisiä ottamaan laaja-alaisesti asioista selvää, sekä esimerkiksi opettelemaan vieraita kieliä, sillä ne auttavat ymmärtämään maailmaa. Uteliaisuus ei ole vielä tappanut tätä kissaa, ja olisin erittäin huolissani, jos jonakin päivänä huomaisin ajattelevani tietäväni kaiken tarpeellisen.

Perussuomalaista ilmastopolitiikkaa

Ilmastonmuutos on liian tärkeä ongelma, jotta sen ratkaisemisen voisi jättää vain yhdelle osalle poliittista spektriä. Perussuomalainen ilmastopolitiikka pitää suomalaisen keskiössä, eikä lähde tekemään suuria ja kalliita, mutta tehottomia toimenpiteitä, joiden ainoa vaikutus on suomalaisten elämän kurjistaminen ja veroasteen korottaminen. Onneksi on olemassa myös tehokkaita toimia. Perussuomalaisilla on itse asiassa hyvä ympäristöpoliittinen ohjelma, jossa on paljon erinomaisia ehdotuksia, ja haluan edistää tätä kiihkotonta ja ratkaisukeskeistä näkökantaa päästöjen vähentämiseen.

Poliittinen kompassini

Poliittinen kompassini testistä sivustolta: https://www.politicalcompass.org/test

Minua inspiroivia henkilöitä

-Pim Fortuyn

-Maarten Boudry

-Douglas Murray

-Hans Rosling

-J.V. Snellman

-Roger Pielke Jr.