Skära ner byråkratin, förvandla EU till en innovativ ekonomisk supermakt

Vettiga klimatmål, fiffiga lösningar

Flytta asylprocessen utanför EU

Med glädje kan jag meddela att Sannfinländarna har nominerat mig som kandidat till det kommande EU-valet! Stort tack för förtroendet!

I den här texten kommer jag att presentera mig själv, beskriva vilket slags politik jag skulle föra i EU, och berätta hur jag skulle göra det. Dessutom, om ni ens delvis håller med om min politik eller retorik, kommer jag att berätta för er hur ni kan hjälpa mig i min kampanj.

Vem?

Joonas Kiviranta, 32 år, från Tammerfors. Diplomingenjör (flygteknik) och teknologie licentiat (geovetenskap). Ledamot i Tammerfors stadsfullmäktige sedan 2021. Mina värderingar kombinerar liberalism och konservatism, ekonomiskt ligger jag till höger. Kanske skulle begreppet ”klassisk liberalism” beskriva mina värderingar på ett tillfredsställande sätt.

Utöver teknik, kan jag erbjuda er en stark internationell bakgrund och omfattande språkkunskaper. Jag har tillbringat sammanlagt mer än 10 år av mitt liv i USA, Tyskland och Sverige. Därför kan jag prata bra engelska, flytande tyska och svenska, måttlig franska, och lite nederländska. Ni kan bedöma mina språkkunskaper från videorna som jag har postat längre ner i denna text.

Jag skulle vilja hävda att ni förmodligen inte kommer att hitta många andra kandidater som kan kommunicera sina åsikter lika effektivt på engelska, eller som kan jobba på lika många olika språk. Jag trivs i en internationell miljö, och kan garantera er att jag skulle kunna prestera på en hög nivå i Bryssel om ni skulle lita på mig med er röst. Tack vare min utbildningsbakgrund kan jag läsa vetenskaplig text, så jag skulle veta hur man skiljer vetet från agnarna i till exempel klimatpolitik.

Vad?

Jag uppskattar de fyra friheterna i EU, det vill säga den fria rörligheten för varor, personer, tjänster och kapital, och är för det finska medlemskapet i EU. EU har dock avvikit till en väg av ökande byråkrati och central planering, i stället för att främja ekonomisk tillväxt och innovation via den fria marknaden. I dessa val har ni som väljare en sann möjlighet att hjälpa EU att svänga mot en mer sunt högerpolitik.

Jag är särskilt intresserad av klimat och energi, invandringspolitik och en mer laissez-faire ekonomisk politik. Inom klimatpolitiken sympatiserar jag med många synpunkter av ekomodernister. Jag anser att EU måste grunda sina beslut på vetenskap och kostnads-nyttoanalyser. Till exempel är kärnenergins fulla potential i EU fortfarande outnyttjad på grund av dogmatiska, anti-vetenskapliga krafter i unionen. Vätgas har stor potential, men vi måste vara försiktiga med hur vi bäst främjar dess användning på ett sätt för att maximera utsläppsminskningarna. Klimatmålen måste vara realistiska och teknikneutrala, och klimatpolitiken bör inte användas som en ursäkt för att främja icke-relaterade ideologiska projekt.

Inom migrationspolitiken måste EU arbeta hårt för att äntligen förhindra den onödiga tragedin av tusentals drunkningar till sjöss i Medelhavet genom att flytta asylprocessen utanför EU:s gränser. Detta skulle minska incitamentet att försöka göra den farliga resan över Medelhavet, hjälpa styra hjälp till dem som mest behöver den, och skapa förutsägbarhet för hela systemet. Dessutom skulle det minimera säkerhetsriskerna relaterade till irreguljär migration samt minska förekomsten av människohandel. Om det finns asylskäl, kan asyl erbjudas även utanför EU.

Ekonomiskt skulle jag förespråka mindre offentliga utgifter och mer marknadsekonomi genom  att skära ner på den strypande byråkratin. En omfattande lista över all onödig byråkrati skulle vara för lång för den här texten, men den skulle innehålla åtminstone krav på att öka andelen förnybara energikällor istället för att fokusera på att minska utsläppen på alla möjliga sätt, laget om återställande av natur som skulle kunna kosta Finland miljarder euro, eller detaljstyrningen av olika plastprodukter. Istället för att hitta på nya stödpaket, bör EU fokusera på att öka konkurrenskraften och undanröja hinder för att marknaden ska fungera. EU är stolt över att vara en regulatorisk stormakt, men jag skulle mycket hellre se EU:s identitet förändras mot en stormakt i ekonomisk frihet, tillväxt och innovation.

Hur?

Jag bekantar mig med bakgrundsmaterialet och argument för och emot innan jag drar slutsatser om ett nytt ämne. I fjol fick jag hålla ett tal om EU:s vätgasbank ur ett finskt perspektiv i den Europeiska regionkommitténs plenarsession. Inspelningen av detta tal hittar ni under denna text.

Jag tror på samarbete över partigränserna, och är alltid redo för dialog med kollegor. Jag strävar efter att hitta någonting gemensamt för att så småningom även kunna diskutera politiska skillnader på ett konstruktivt sätt.

I många frågor ligger Sverige Finland väldigt nära men man kan såklart hitta gemensamma intressen med många andra länder också. Till exempel med Frankrike eller Polen i energipolitiken, Nederländerna eller Tyskland i den ekonomiska politiken, eller Danmark eller Estland i invandringspolitiken. Mitt budskap är att jag skulle försöka hitta sådana kopplingar och omvandla dem till handling. Politik är ett lagsport.

Varför och hur kunde ni hjälpa?

Jag siktar på moderat och lösningsorienterad politik. Jag låtsas inte veta allting, utan jag fokuserar på mina styrkor. Om ni har läst så här långt kanske har ni funnit några tankar i det här inlägget värdefullt. I det här fallet hoppas jag att ni håller med om att jag skulle kunna vara en positiv kraft i Bryssel oavsett av er potentiella röstbeslut. Därför skulle jag uppskatta er hjälp.

Jag är inte särskilt känd, så det mest akuta behovet är att öka synligheten. Det enklaste sättet att hjälpa till är att följa mitt konto och gilla och dela mina uppdateringar, eller rekommendera mig till andra. Ni kan alltid kontakta mig, till exempel via mejlet joonas@joonaskiviranta.fi, och jag är öppen för idéer och förslag. Jag uppskattar all återkoppling. Jag pratar gärna på event eller poddar. Om EU-valet råkar komma upp i era diskussioner räcker det ibland att bara nämna ett namn för att låta folk upptäcka en kandidat. För diskussioner eller för att följa min kampanj kan ni använda hashtaggen #Kiviranta2024 på X.

Om ni skulle vilja stödja min kampanj ekonomiskt kommer det att finnas möjlighet till detta vid ett senare tillfälle, när jag startar min kampanj på riktigt. Då kommer jag också att publicera min kampanjwebbplats, där jag kommer att bättre utveckla mina politiska ståndpunkter.

Till slut:

Min identitet har alltid varit i först och främst ”finsk” men alla de år som jag har tillbringat utomlands har också satt sin prägel på mig. Jag uppskattar Europas språk och kulturer och skulle därför vara hedrat att få tillträda Finland och Sannfinländarna i Bryssel.

Den kommande kampanjen kommer att kräva mycket hårt arbete och mitt mål är att erbjuda er ett övertygande, uppfriskande, och till och med en överraskande bra alternativ i dessa europeiska val. Nu kör vi!

PS. här kommer videorna som nämndes ovan:

Talet i regionkommitén:

Språkprov på engelska:

Språkprov på tyska:

Språkprov på svenska:

Språkprov på franska:

Språkprov på nederländska: